LA 37ième Assemblée Générale de la CBCA se tient à Goma

????????????????????????????????????

à gauche le Prés de l’AG, Rév. Dr Timothée Mushagalusa, à droite le Prés et RL  de la CBCA, Rév. Dr Kakule Molo

Pendant quasi une semaine, plusieurs personnes étaient mobilisées pour les assises de la 37ème Assemblée Générale de la CBCA tenue à Goma du 13 au 17 Août 2016 sous le thème ‘’Le Changement et la Guérison’’. Différents membres effectifs et autres participants venus de tous les coins où la CBCA est implantée : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Kinshasa… faisaient leurs entrées dans l’enceinte de la Paroisse CBCA Goma-Ville sous le rythme de la fanfare où une prière d’action de grâce était dite en ce fait suivi du mot d’accueil du RL et Président Communautaire de la CBCA. Après différentes dispositions protocolaires, chacun se rendait alors à la place qui lui était indiquée.

La journée du samedi 12 fut principalement marquée par la tenue du Comité Exécutif, un séminaire aux nouveaux membres effectifs dont le mandat a été validé dans la dite AG et la dédicace des véhicules du Poste BAMBO et du Centre de Centre de Référence de KITSOMBIRO. Durant toute l’après-midi, les membres effectifs étaient libres d’effectuer des visites en famille avant le début des travaux proprement dits lundi 14 Août.

Le dimanche 13 fut organisé un grand culte d’ouverture solennelle de la 37ème AG dans la Paroisse CBCA VIRUNGA.

????????????????????????????????????

Les mandataires et Directeurs de Départements pendant l’acceuil au culte d’ouverture de l’AG à Virunga

Plusieurs chorales de la ville, scouts, cadettes et juniors étaient mobilisés, drapelets en mains entonnant des chants de bienvenue au rythme de la fanfare aussi présente à ce rendez-vous ! Un culte riche en couleur animé par le Rév KABAMBA, l’officiant du jour ; Mme KATSANGIRE, animatrice des chants et le Rév Dr MOLO, le prédicateur du jour. Le moment si attendu arrivé, ce fut au Président de la 36ème AG de dire le mot d’ouverture de la 37ème AG. Ainsi, c’est à partir du lundi 14 que furent tenues les assises de la dite Assemblée où le bureau fut élu et formé respectivement du Rév. MUSHAGALUSA BACIYUNJUZE Timothée : Président, Prof KAMBALE MUHYANA BAHA : Vice-Président, Rév KAMABU VANGISIVAVI : Secrétaire et de Madame KAVIRA KAMUNDU : Secrétaire-adjoint.

Au cours de cette Assemblée tenue jusque plus tard dans la soirée du mercredi 17 Août 2016, plusieurs débats et échanges avaient eu lieu avec à l’issu diverses résolutions prises dont quelques-unes que nous reprenons ici :

Azimio n°01/37ème AG/2016: kuhusu uchaguzi katika inchi yetu

 • Poste ao muungano wa Postes mbili ao Zaidi, wakishirikiana na JPSC kuunda Tume maalumu ya maandalizi ya uchaguzi,
 • Tume hizi zihorozeshe watu wachache ambao wana ushuhuda nzuri ndani na inje ya shirika letu, wanaokuwa na bahati nyingi yakuchaguliwa kwa eneo (circonscription) zao. Watu hawa wajulishwe kwa wakristo na baadaye wachaguliwe kikamilifu na wakristo wetu wote iwezekanavyo, (…)
 • JPSC idumishe mafundisho kwa ngazi zote za shirika kuhusu education civique na education électorale.
 • Somo ambazo zimetayarishwa na service JPSC zitolewe kwa wakristo ndani ya makanisa zote ili uchaguzi upitishwe katika hali nzuri,
 • Wachungaji wahamasishe wakristo kwakujihorozesha (enrolement).

Azimio n°02/37ème AG/2016: kuhusu maombi na michango kwa raia wanaishi katika eneo za vita

 • Mkutano mkuu inakumbusha na kusisitiza kwa umoja wa makanisa ya ECC ya kila juma pili ya tatu ya kila mwezi tangu saa nane hadi saa kumi (kuwe chaine de prières).
 • Maombi yazidishwe kwa wakati wowote kwa ajili ya inchi nzima na zaidi kwa ajili ya maeneo haya ya vita (Bwito, Beni, Lubero, Bunyakiri, Walikale, na Masisi).
 • Tarehe 11/09/2016 masharika zote za shirika zipange ibada maalumu ya maombi ya kufunga, wachungaji wa hamasishe vizuri wakristo kwa kutowa michango mbalimbali (pesa na vitu) kwa ajili ya wajanga katika eneo hizo;
 • Washiriki wote wa 37ème AG (wa membres effectifs) wa sahini Tamko (déclaration) ya kuonyesha uchungu wanao kwa ajili ya raia wote wanao kumbwa na jambo hilo la vita (…)

Azimio n°03/37ème AG/2016: kuhusu mafaa na umuhimu ya kuandikisha watoto kwa serkali

 • Wachungaji wa usharika wahimize wazazi kuandikisha watoto wao kwenye serkali kabla yakuwaombea baraka kanisani (dédicace d’enfant) na kila mara wazazi wanaposhukuru kanisani kuhusu kuzaliwa kwa mtoto katika jamaa;
 • Tume la JPSC ifanye utetezi mbele ya serkali ili kuandikisha watoto kiserkali ifanyika pasipo garama ya pesa kama sheria inavyo amuru (…)

Azimio n°04/37ème AG/2016: kuhusu umiliki wa kesi za kisheria kwa ngazi za majimbo

 • Kila mchungaji mwangalizi afikili uwezekano ya kuteua mwanasheria ambaye atakayekuwa mushauri kwa maswala ya sheria na kuelekeza kesi mbele ya vyombo vya sheria;
 • Katika majimbo kunakokuwa chef d’antenne wa JPSC ambaye ni mwanasheria, yule aweze kutajwa kama mushauri wa sheria (Conseiller juridique) wa jimbo;
 • Majimbo zinaweza jiunga pamoja na kuteua mwanasheria ambaye atakua nafwatilia kesi na kutoa ushauri kisheria.

Azimio n°05/37ème AG/2016: kuhusu mbinu  za umiliki na muelekeo wa mwito wa kisiasa miongoni mwa wakristo wa CBCA

 • Wachungaji wa usharika wasikubali mazabahu igeuke nafasi ya kampeni ya uchaguzi ao ya kisiasa;
 • Kama kuna mufanya siasa mugombea mukristo mwenzetu, aonyeshwe kanisani na kama ana kusudi kutoa habari za uchaguzi kwa wakristo, apewe nafasi kisha ibada (…)

Azimio n°09/37ème AG/2016: kuhusu Institut Supérieur Baptiste kuwa Centre Baptiste d’Enseignement Théologique et de Missiologie

 • Kwa hivi Institut Supérieur Baptiste iitwe “Centre Baptiste d’Enseignement Théologique et de Missiologie”
 • Katika CBETM, wanafunzi watachagua:
  • Somo za kichungaji katika Département d’enseignement biblique et théologique kwa muda wa miaka mitatu (3) na kuongeza mwaka mwengine wa stage na kuandika kitabu na ripoti ya stage. Malipo ya wanafunzi hawa yatakua zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunaomba kwakuingia kwa IBK kwa sababu yakugaramia walimu watakaoalikwa na kusafirishwa
  • Somo za kutayarisha wamissionari katika Département de Missiologie
  • Somo za muda za kutayarisha wachungaji watarajiwa na wengine wanao hudumia kanisani (Ecole pastorale, Aumonerie, Huduma ya vijana, huduma kwa watoto (…)

Azimio n°16/37ème AG/2016: kuhusu kufungua kanisa la CBCA katika muji wa Kampala

 • Kwa kuweza kufikia kiasi ya pesa zinazohitajika kwa ununuzi wa uwanja, kumeorozeshwa visima vya mapato kama ifuatavyo: Sadaka ya pasaka 2017, Miradi ya CBCA, Marafiki wa ndani na wa inje ya CBCA, wachungaji wote wa CBCA, wafanya kazi wote wa CBCA, na waume na wake wa fanyabiashara watoe kulingana na uwezo wa. Wakristo wote wa shirika watoe kila mumoja 1$ ao zaidi kwa kushiriki mpango huu. DEVE ijitahidi kufanya mpango wa kufikia vikundi hivi mbele ya mwisho wa mwaka huu. Kwa mbinu hizo, tunataka tuamshe roho ya kimissionari kwenye wanamemba wa kanisa ili tufikie kutangaza injili katika Afrika ya kati.
 • Sadaka ya upekee itolewe kwa mwezi wa pili 2017.
 • DEVE ishugulike na kumtuma missionari pa Kampala haraka iwezekanavyo.

Azimio n°017/37ème AG/2016: kuhusu shamba mpya ya Lubumbashi

 • DEVE ichukuwe kazi hii ya shamba mpya kama nyingine. Atume Postes Bukavu, Uvira na Muku kwa kuendelesha kazi iliyokwisha kuanzishwa pa Kalemie na Lubumbashi.
 • DEVE ashugulike na kutuma mchungaji missionari pa Lubumbashi

Azimio n°19/37ème AG/2016: kuhusu uchaguzi katika Shirika letu

 • Aricles 22 na 76 zitekelezwe.

Art. 22

Kila Poste litapendekeza watu watano toka sekta (domaine) mbalimbali, sharti kuwe wanawake (mmoja ao zaidi). Mchungaji Muangalizi wa Poste ndiye mjumbe wa sita.

Art. 76

Uchaguzi wa viongozi wakuu wa shirika (mandataires) unafanyika kwa kupiga kura ya siri ao kwa makubaliano na kanuni zifuatazo:

 1. Mda wa kazi wa Prezidenti Mwongozi wa shirika unapokaribia kuisha, mwenyekiti wa mkutano mkuu, akishirikiana na kamati ya utendaji miezi sita kabla ya mkutano mkuu atatuma barua kwa Postes zote ili wapendekeze majina ya watu wanao timiza shurti za kuchaguliwa kuwa viongozi wakuu wa shirika.
 2. Kila Poste linapendekeza jina la mtu mmojja kwa kila ngazi ya uongozi.
 3. Postes peke yake ndizo zinaleta majina hayo katika ofisi ya Prezidenti Mkuu wa shirika. Mtu binafsi ao kikundi chochote hakiwezi kuleta majina.
 4. Majina yaliyopendekezwa yanatumwa katika mkutano mkuu wa shirika, ambao unaunda Tume maalumu inayochuja mapendekezo yao na kupendekeza majiina mawili kwa kila ngazi ya uongozi ili yapigwe kura.
 5. Tume hii inaundwa na mjumbe mmoja kutoka kila Poste. Ni sharti 3/5 ya wajumbe wa Tume hiyo wawe ni wachungaji na 2/5 wawe ni wakristo raia.
 6. Baada ya Tume ya uchaguzi kupendekeza majina mawili, watu wawili hao wataombwa kutoka inje ili mkutano ipate kuwachunguza. Baadae wataruhusiwa kurudi ndani ya Mkutano. Baada ya kuomba na kusoma neon la Mungu ili kutafuta mapenzi ya Mungu, wajumbe watapiga kura ya siri. Wagombea pia wana haki ya kupiga kura.
 7. Prezidenti Mkuu wa shirika, Makamu wake, Mtunza hazina na Katibu wa shirika wanaomaliza mhula wao wa kwanza ni sharti wawe miongoni mwa wagombea wanaopendekezwa na Tume.

Azimio n°27/37ème AG/2016: kuhusu ununuzi wa gari kwa ajili ya kusafirisha wajumbe kwa mkutano mkuu wa shirika

 • Mkutano mkuu umeona ni vizuri kuwa na bus kubwa inayokuwa na uwezo wa kuchukuwa watu wengi kwa pamoja na inaamuwa:
 • Ofisi kuu ya shirika iunde Commission itakayo jifunza aina (marque) ya gari na bei yake ne uwezekano wa mradi huu kisha ilete ripoti kwenye Assemblée Générale ijayo ya mwaka wa 2017.
 • Kuona uzito wa kazi zitakazo fanyika katika mwaka wa 2017 kufuatana na kumalizika kwa muhula wa wamandataires, mpango huu wa bus uwekwe katika budget ya mwaka 2018.

Avant de clôturer ces assises de la 37ème AG, les participants animés d’un même esprit ont lu et signé une déclaration

C’est très tôt dans la matinée du jeudi que les différentes délégations ont repris la route pour leur retour.

La Redaction

 

 

La Deuxième réunion Technique de la JPSC- CBCA se tient à Goma

« Transformer pour la promotion des droits humains et la préservation de la paix », thème autour du quel la Commission Technique Justice Paix et sauvegarde de la Création de la CBCA s’est réunie à Goma au Bureau du Secrétariat Général, du 26 au 29 Juillet 2016. Ces assises entrent dans le cadre d’accroitre les capacités organisationnelles ; d’évaluer l’action de la JPSC, de réfléchir sur les stratégies de mise en œuvre des programmes de la JPSC et d’être outillés en connaissances pouvant permettre de répondre efficacement aux défis des droits humains, de paix, de bonne gouvernance et de l’environnement qui se posent dans le rayon d’action de la CBCA et dans la communauté locale.

LE Rév. Dr Kakule Molo pendant l'ouverture officielle

LE Rév. Dr Kakule Molo pendant l’ouverture officielle

Dans son message d’ouverture basé sur le livre d’Esaie 58 : 6-11, le Président et RL de la CBCA,  a encouragé l’équipe à la persévérance tout en mentionnant qu’ils sont des missionnaires dans des terrains dangereux car ils ne vont intervenir que dans les endroits où les choses ne marchent pas. Il a donné cette illustration de la petite bougie dans les ténèbres pour transformer le monde. Se référant au verset 8, il dit : « nous sommes comme une lumière pour nous même mais également pour les autres. ». L’image d’une petite bougie dans une grande obscurité représente la joie transmise, les bons actes et la solution aux multiples problèmes qui constituent une grande obscurité pour le peuple congolais. La lumière d’une seule bougie peut ne pas avoir de l’impact pour éclairer toute une salle obscure. Mais lorsqu’il s’ajoute une deuxième, troisième etc ; alors petit à petit la salle sera éclairée. Il a donné cette image pour encourager les participant aller de l’avant et prendre en considération les efforts qu’ils fournissent pour contribuer à la transformation dans leurs domaines d’intervention. Petit que ce soit, plus on augmente le nombre des acteurs plus l’impact sera visible.

« La privation pour le bien être de l’autre est un don de Dieu et faire le bien pour les autres c’est une richesse pour nous. Que le travaille que vous faites puisse continuer à grandir pour devenir de plus à plus des grandes lumières que, non pas seulement notre province verra mais aussi que notre pays verra. Que cette petite lumière qui luit dans la CBCA s’agrandisse pour inspirer d’autres pour la gloire de Dieu et pour notre bien. » C’est par ces mots qu’il a déclaré ouvert ses assises de la CTJ.

Plusieurs exposés étaient au rendez-vous notamment :

 • Les mécanismes de sécurité des défenseurs des droits de l’homme
 • La problématique de l’enregistrement à l’état civil des enfants nés de viol
 • Crise du leadership en RDC 54 ans après l’indépendance : causes et perspectives
 • Etat de lieu et perspectives de quelques conflits récurrents dans le rayon d’action de la CBCA
 • La problématique du droit à la santé des pasteurs face à l’institution de la Mutuelle de santé
 • La problématique du réchauffement climatique : théories et pratiques.
 • Les stratégies de gestion et d’orientation des vocations politiques parmi les fidèles de la CBCA
 • Comment capitaliser les ressources humaines disponibles au sein de la CBCA pour la promotion de la JPSC.
 • Mise en place et fonctionnement de la clinique juridique dans la CBCA : état de lieu et perspectives

Ont pris part à ces assises 18 personnes dont 3femmes et 16 hommes de différentes provenances.